Home

Welkom op de website van Stichting Children’s Dreams for Africa.

Met deze website proberen we de dromen van een betere toekomst van kinderen in Afrika, die hun school bij een overstroming verloren hebben, waar te maken.

Hulp voor Manéah (Guinée-Conakry –West Afrika)

Manéah is een dorp in Guinée, niet ver van de hoofdstad Conakry, maar ver genoeg om verstoken te zijn van de basisvoorzieningen die de inwoners hadden kunnen beschermen toen de rivier bij het dorp in het najaar van 2011 overstroomde. Daarbij kwamen verschillende mensen om het leven. Daarnaast was er enorme materiële schade. Een groot deel van de inwoners heeft door het verwoestende water huis en haard verloren. Ook de school van het dorp is verwoest.

Kerfonse Kanté is geboren in Manéah. Onder de slachtoffers waren zijn nichtje van 10 en zijn neefje van 12. Hoewel hij zijn geboortedorp lang geleden al heeft verlaten en als politiek vluchteling zijn vaderland de rug moest toekeren, gaat het lot van zijn geboortedorp hem nog altijd na aan het hart. Kerfonse stamt uit een familie van muzikanten en als 13 jarig jongetje had hij al een hit. In zijn land is hij beroemd en hij weet wat het is om een mooie toekomst voor zich te hebben maar ook om die weer in duigen te zien vallen.

Kerfonse woont inmiddels al ruim tien jaar in Nederland, van waaruit hij weer opnieuw een aardige carrière begint op te bouwen in de Worldmusic-scene; zie www.kantekerfonse.com

Kerfonse wil graag een nieuwe school bouwen voor de kinderen in het dorp Manéah. Dat wordt enerzijds van hem verwacht door zijn dorpsgenoten maar het doet hem ook heel erg pijn in zijn hart, dat hij dat momenteel niet van zijn eigen inkomsten kan verwezenlijken.
De school is heel belangrijk voor de kinderen om weer een normaal leven op te kunnen bouwen en om zo te kunnen werken aan hun toekomst.

Kerfonse wilt daarom allereerst geld inzamelen om een nieuwe school te kunnen bouwen.
Daarnaast is er geld nodig voor schriften, schrijfmateriaal, schoolbanken, schoolborden, boeken, oude pc’s en printers, printerpapier. De meest basale middelen dus.

Met de Stichting Childrens Dreams for Africa hoopt Kerfonse ook na de wederopbouw van de school de dorpsbewoners ook structureel te kunnen helpen een betere toekomst op te bouwen en zo ook andere dorpen in de regio verder te kunnen helpen.