ANBI

Bij beschikking van 18 juli 2012 heeft Stichting Children’s Dreams for Africa de ANBI-status verworven vanaf 01-01-2012.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, dan doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.

Meer weten? Kijk op de website van de belastingdienst en zoek op Anbi of op www.anbi.nl

Verantwoording:

Jaarstukken 2019 (2020 Corona)

ANBI Register Children’s