De nieuwe school

STICHTING CHILDREN’S DREAMS FOR AFRICA
Wie helpt mee om de droom waar te maken?
De droom van de kinderen van Manéah en de droom van alle bewoners van Maneah.
Zij willen zo graag een dorp waar ze weer gewoon kunnen leven, naar school kunnen gaan, verzorgd worden als ze ziek zijn, zich kunnen ontwikkelen, muziek leren maken ………..
In 2011 werd mijn geboortedorp Manéah, in Guinée, getroffen door een zware overstroming. Veel mensen verloren daarbij have en goed. Ook een groot deel van de voorzieningen in het dorp werd weggespoeld, waaronder de school.
Dankzij het werk van de stichting Children’s Dreams for Africa is een begin gemaakt met de wederopbouw. We hebben inmiddels ons eerste grote succes geboekt: drie jaar na de ramp werd begin dit jaar de nieuwe school in gebruik genomen. Voor veel kinderen betekende dit dat ze voor het eerst in drie jaar weer naar school konden. En Manéah telt veel kinderen: 60% van de bevolking is jonger dan 16 jaar. Inmiddels zijn drie klassen helemaal klaar.

DSCF0516

We zijn van plan de school nog verder uit te breiden want er zijn nog altijd kinderen voor wie nog geen plaats is.

We kunnen ook altijd schriften en pennen gebruiken.

Het project is kleinschalig en met weinig geld kan heel veel gedaan worden.
We zijn blij met scholen en organisaties zich willen verbinden aan Children ’s dreams for Afrika. Alle kleine en grote acties waarmee geld ingezameld kan worden, zijn welkom. Het eerstvolgende project is het afbouwen en inrichten van de medische post.

Wij hebben als stichting voor ontwikkelingssamenwerking inmiddels de Anbi-status verworven.