Dynamiek steunt stichting ‘Children’s dreams for Africa´

Kerfonse Kanté neemt symbolische cheque in ontvangst

Children’s dreams for Africa mocht € 300,- ontvangen van Dynamiek

Met een rommelmarkt waar gebruikt schoolmeubilair verkocht werd heeft Dynamiek geld opgehaald voor de stichting Children’s Dreams for Africa.

Dynamiek deed dit met de volgende motivatie:

Dynamiek steunt stichting  ‘Children’s dreams for Africa´

Deze stichting wil graag een nieuwe school bouwen voor de kinderen in het dorp Manéah in Guinee.

De school is heel belangrijk voor de kinderen om weer een normaal leven op te kunnen bouwen en om zo te kunnen werken aan hun toekomst.

Kerfonse Kanté wil geld inzamelen voor de opbouw van deze school.

Behalve de bouw van de school is er geld nodig voor schriften, schrijfmateriaal, schoolbanken, schoolborden, boeken, oude pc’s en printers, printerpapier.

Schoolbanken kunnen in Guinee zelf gemaakt worden.

De stichting wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en heeft het volgende in de statuten opgenomen:

•      het bevorderen van het naar school gaan van kinderen,in het bijzonder ook aandacht voor het naar school gaan van de meisjes (millenniumdoel 2 en 3)

•      het bevorderen van het naar school gaan van de kinderen met een handicap of afwijking;

•      het verbeteren van de kwaliteit van de scholen en de voorzieningen zoals een schoolkantine en lesmaterialen;

•      het verbeteren van de kwaliteit van de docenten door hen bijscholing aan te bieden;

•      het bijdragen aan de vorming van een gemeenschap met de bewoners van Maneah;

Binnen de school is muziekonderwijs belangrijk om te werken aan de identiteit en het zelfvertrouwen van de kinderen. Ook is muziek een manier om de kinderen te leren omgaan met hun emoties.

Kerfonse Kanté is zelf muzikant en in die hoedanigheid ook al op vele scholen binnen Dynamiek bekend.

De rommelmarkt had €160,- opgeleverd. Dynamiek Scholengroep heeft dit bedrag aangevuld tot € 300,-.

Op de basisschool in Melderslo werd dit bedrag aan Kanté overhandigd.

Op de site  www.childrensdreamsforafrica.org is meer te lezen over deze stichting en de muzikant Kanté.

Met vriendelijke groet,

Bart Mous
Directeur Basisschool De Brink
Rector Mulderstraat 6
5962 AH Melderslo
Tel. 077-3983273
Stichting Children’s Dreams for Africa is uiteraard heel erg blij met deze steun en heeft een bedankbrief gestuurd:

Beste ouders, leerlingen, personeelsleden en andere betrokkenen bij de inzamelactie voor de Stichting Children’s Dreams for Africa

Namens de Stichting Children’s Dreams for Africa en alle kinderen en ouders in Maneah, Guinee ( West-Africa), wil ik jullie héél hartelijk bedanken voor al het werk dat verzet is en de bijdrage die jullie daarbij leveren om de kinderen in Maneah een nieuwe school te geven.

Door jullie bijdrage komt hun droom op een betere toekomst dichterbij!

 

Karfale Kanté

voorzitter Stichting Children’s Dreams for Africa