Uw Hulp

Schoolkinderen in Afrika hebben behoefte aan meer dan onderwijs alleen. En niet alles hoeft met geld te worden gekocht.
Behalve met geld kunt u de stichting bijvoorbeeld ook helpen met allerlei kleine artikelen, zoals kleding, schoenen, knuffels, speelgoed, oude spelcomputers, tv- en radiotoestellen, oude telefoons etc.
Ook zoekt de stichting docenten en experts die bereid zijn hun kennis te delen met onderwijzers in Afrika en stagiaires die werkervaring zoeken in bouw, landbouw en ontwikkelingshulp.
De stichting wil bij haar projecten zoveel mogelijk alternatieve energiebronnen, zoals zonnepanelen, toepassen. Ook daarvoor zoekt zij experts en bedrijven die met haar willen samenwerken.