Medische Post

CHILDRENS DREAMs FOR AFRICA Wie helpt mee om een droom waar te maken voor de kinderen van Manéah en de andere bewoners van het dorp?

In 2011 werd mijn geboortedorp Manéah, in Guinée, getroffen door een zware overstroming. Veel mensen verloren daarbij have en goed. Ook een groot deel van de infrastructuur werd weggespoeld, waaronder de school.

Dankzij het werk van de stichting Children’s Dreams for Africa, Nederland is een begin gemaakt met de wederopbouw. Drie jaar na de ramp werd eerder dit jaar de nieuwe school in gebruik genomen. Voor veel kinderen betekende dit dat ze voor het eerst in drie jaar weer naar school konden. En Manéah telt veel kinderen: 60% van de bevolking is jonger dan 16. Inmiddels zijn drie klassen helemaal klaar.

De school is gebouwd door locale bouwvakkers onder toezicht van de heer Kerfonse Kanté en de heer Henk Moorren als Nederlandse deskundigen.

Ook heeft de Stichting de ambitie om een medische post voor eerste hulp te bouwen met dezelfde locale bouwvakkers. Daarnaast is de aanschaf van een ambulance om patiënten indien nodig naar het ziekenhuis te brengen in de hoofdstad Conakry, 50 kilometer verderop, een volgende wens. De meeste inwoners van het dorp moeten die weg nu nog te voet afleggen, of, als ze dat kunnen betalen, met een brommertaxi. Met name bij bevallingen levert dat vaak gevaar op voor moeder en kind. Er zijn in Manéah ook het afgelopen jaar weer verschillende sterfgevallen geweest bij bevallingen.

Dankzij het werk van onze Stichting gloort er hoop voor de bewoners van Manéah. Niet alleen wat betreft onderwijs en gezondsheidszorg, maar ook wat werkgelegenheid betreft. zowel de school als de medische post zullen daarvoor zorgen middels onderhoud en exploitatie.

Het werk van onze Stichting puntsgewijs:

1. Na drie jaar zonder onderwijs zijn de kinderen van Manéah dit jaar weer begonnen met hun lessen. Daarbij hebben we opgemerkt dat kinderen vaak absent zijn door ziekte. In ernstige gevallen betekent dat voor de kinderen en hun ouders dat ze 50 km moeten reizen voor de dichtstbijzijnde medische voorzieningen, het hospitaal in de hoofdstad Conakry.
Om die reden zijn we gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een post voor medische eerste hulp. In het ideale geval kunnen we voor die post een ambulance aanschaffen, of althans een voertuig waarmee patiënten voor spoedgevallen naar het ziekenhuis kunnen worden gebracht.

2. De fondsen die onze stichting werft, zijn geheel en al voor dat doel bestemd.

3. Het project is bedoeld voor de inwoners van Maneah, een gemeenschap van 10.000 mensen, en kan dus zeker kleinschalig worden genoemd. Misschien kunnen de omliggende dorpen hier ook mee geholpen worden.

4. Het dorp Manéah is gelegen in Guinée, op 50 km van de hoofdtad Conakry. Guinée ligt in West-Afrika en behoort dus zeker tot de derde Wereld.

5. Het is de bedoeling dat de inwoners van Manéah de projecten op termijn zelf overnemen. Daartoe is de locale project verantwoordelijke Stichting Children’s Dreams for Africa, Guinée opgericht, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Inwoners van Manéah worden geacht in principe voor de behandelkosten te betalen, maar velen kunnen dat uiteraard niet omdat hun financiële omstandigheden dat niet toelaten. In zulke gevallen zullen hand- en spandiensten in de vorm van bijvoorbeeld schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden worden geaccepteerd.
De criteria zullen worden gehandhaafd door het uitvoerend bureau van de Stichting Children’s Dreams for Africa, Guinée, dat bestaat uit inwoners van het dorp.
Het project is voor Nederlandse begrippen financieel kleinschalig. Voor de bewoners van Manéah is het echter reusachtig en onmogelijk door hen zelf te bekostigen.

Het gebouw voor de medische post zal bij voldoende financiéle middelen de volgende ruimtes bevatten:
a. een receptie;
b. twee zalen voor spoedgevallen;
c. een bevallingskamer;
d. een zaal met couveuses;
e. een operatiekamer;
f. twee ziekenzalen;
g. kantoor voor de directeur;
h. dames- en herentoiletten.

We hebben ook contact gelegd met Medeor, een producent van medische producten en materialen in Duitsland. Als het gebouw werkelijk kan worden gerealiseerd zijn zij bereid tot het leveren van medische materialen tegen gereduceerde prijs dan wel gratis.
De Stichting heeft ook met zes artsen ter plaatse contact opgenomen en deze hebben toegezegd ten behoeve van het dorp een bijdrage te leveren in de nodige zorg. Het betreft een chirurg, twee kinderartsen, een huisarts en een voedingsspecialist. Van hen is een aantal zelf afkomstig uit Manéah. Zij hebben zich bereid verklaard te werken voor een onkostenvergoeding. Hieruit zal een directeur en dagelijks bestuur worden samengesteld.
De opbrengsten van de consultaties en behandelingen zijn bestemd voor het betalen van artsen en personeel en onderhoud van het gebouw.

Wij hebben als stichting voor ontwikkelingssamenwerking inmiddels de Anbi-status verworven.