Omroep Radio Djeli FM Africa

De missie van het radiostation dat wij willen oprichten, is het tonen van de realiteit van het leven in Europa – dat het allesbehalve een paradijs is voor arme vluchtelingen – en van de nieuwe realiteit in een Afrika dat zich economisch aan het ontwikkelen is en waarin een vlucht naar Europa niet langer de enige uitweg lijkt. Perspectief op een eigen toekomst in hun eigen land is immers de beste motivatie voor jonge mensen om geen onzekere toekomst in het buitenland te zoeken. Met ons project hopen wij dat perspectief te bieden.

We hopen ook een bijdrage te leveren aan het voorkomen van de radicalisering en criminalisering van jonge allochtonen en Europeanen door het verschaffen van heldere informatie. Het scheppen van werkgelegenheid en het bestrijden van armoede is daarbij van groot belang om deze jongeren een perspectief te bieden op de toekomst.

Dat willen we doen door middel van interviews en reportages. Iedere potentiële vluchteling die we ervan kunnen weerhouden zijn of haar leven te riskeren voor een onzeker en armoedig bestaan in Europa zouden wij als een succes van onze missie beschouwen.

Daarnaast willen we lokale artiesten de kans geven zich te ontwikkelen.
Het plan voor het radiostation vloeit voort uit ons eerdere project, het bouwen van een nieuwe school in het dorp Manéah, nadat de oude school bij een overstroming was verwoest. Inmiddels is ook de bouw van een medische post voor eerste hulp en noodgevallen bijna voltooid.
Voor ons was een radiostation een logische volgende stap op weg naar de educatie die de enige logische lange-termijnoplossing is van het vluchtelingenprobleem.